1

May Cham Cong The Giay

News Discuss 
Không nhiều thao tác như các máy chấm công khác Máy chấm công thẻ Giấy khi két nối với hệ thống , bật phần mềm tải dữ liệu thì chỉa cần nhấn nút Có (hoặc nhấn OK) để chọn tải danh sách nhân viên từ máy chấm công. Sử dụng https://www.trungtamkythuattl.vn/san-pham/thiet-bi-sieu-thi/vat-tu/decal-ma-vach-451.html

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story