1

The Basic Principles Of thuốc esomeprazol stada

News Discuss 
2 – 1.six giờ. Clarithromycin ức chế sự chuyển hóa của omeprazol qua trung gian cytochrom P450 với isoenzym CYP3A4. Tương tác thuốc có thể mang lại lợi ích trong liệu pháp phối hợp trị nhiễm Helicobacter pylori. Se ha notificado que el omeprazol interacciona con algunos inhibidores de https://wendelln531ksz7.shoutmyblog.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story